ท่องเที่ยวพัทยา สุดมันส์ กับงาน Sertis Company Trip
20th anniversary Explore The Fantastic World 2019 Whith Bam
ACC ลูกทุ่ง โจ๊ะ..มันส์..สนั่นเมือง
Zuellig Pharma The Champion New Year Party